بایگانی برچسب برای: خریدار لوازم خانگی کار کرده اشرفی اصفهانی

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

مرکز خرید کلیه لوازم خانگی کار کرده با قیمت مناسب برای فروش لوازم خانگی کار کرده

در اشرفی اصفهانی و یا حومه با همکاران ما در شرکت تماس بگیرید.

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

ادامه مقاله :

استفاده از هر نوع دستگاه بطور قابل‌توجهی بین خانوارها تغییر می‌کند. جداول

۸ a و ۸ b تعداد چرخه‌های هر هفته برای هر دستگاه و هر سرنشین را نشان می‌دهد.

در تمام موارد خانواده، بارها از لوازم خانگی استفاده می‌کردند.خریدار یخچال کار کرده اشرفی اصفهانی

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

افراد منفرد – اما خانواده‌های ساکن در تنهایی از ماشین‌های لباس‌شویی خود استفاده می‌کردند.

بیشتر به ازای هر نفر. توجه داشته باشید که سکونت

این جا هم بزرگسالان و هم کودکان را در بر می‌گیرد.

میزان استفاده از ماشین ظرفشویی به ازای هر نفر

هفته از ۰.۴ به ۱.۸۹ برای تک‌آهنگ متفاوت بود، و

که برای خانواده‌ها صرفه‌جویی کنند و برای شستن از آن استفاده کنند.خریدار تلولویزیون کار کرده اشرفی اصفهانی

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

ماشین، از ۱.۹۳ تا ۴.۱۲ برای تک‌آهنگ و

از ۱.۲۱ و ۱.۷ برای خانواده‌ها. برای خانواده‌ها

* تعداد کاربردها در هر ساکن که قرار است در هر ساکن انجام شود.

از ۰.۹۹ تا ۱.۵۸ هفته متفاوت بود.
استفاده از برق

ارقام زیر میانگین مصرف برق در هر روز را نشان می‌دهند (برای لوازم سرد)و

برای هر سیکل (برای شستن و لوازم شستشو). نرده‌های قرمز رنگ جدیدی را نشان می‌دهند.خریدار لوازم خانگی کار کرده اشرفی اصفهانی

خریدار لوازم خانگی اشرفی اصفهانی

وسائل تعویض. واضح است که کاهش‌های قابل‌توجهی در رابطه با

لوازم جدید، همان طور که با ارتفاع پایین‌تر میله‌های قرمز نشان داده می‌شد،
توجه: خانواده ۲ – ۵ دارای یخچال ترکیبی هستند – فریزر و خانه ۱ یخچال جداگانه‌ای دارد.سمسار لوازم صوتی و تصویری اشرفی اصفهانی

فریزر

نکته: برای خانواده ۲، معلوم شد که محفظه فریزر در یخچال جدید قرار دارد.

به علت وجود مواد بسته‌بندی باقی مانده، برای بسیاری از مراحل پایش نهایی باز مانده بود.

حذف نشده است. این می‌تواند بهبود محدود عملکرد را توضیح دهد.
جداول ۱۰ و ۱۱ داده‌های استفاده از برق برای اصلی و جایگزینی را نشان می‌دهند.

لوازم. جدول ۱۲ کاهش درصد کاهش مصرف برق را نشان می‌دهد.خریدار لوازم خانگی خراب اشرفی اصفهانی